Jeszcze

Czy możliwe jest ograniczenie eksportu klasy obiektów w ArcSDE tylko do niektórych użytkowników?

Czy możliwe jest ograniczenie eksportu klasy obiektów w ArcSDE tylko do niektórych użytkowników?


Staram się zarządzać użytkownikami i ich uprawnieniami w ArcSDE i sql server 2012. Mogę uprzywilejować wybór i edycję warstwy dla użytkowników. Mogę używać tylko dwóch uprawnień, ale chcę zezwolić na eksportowanie klasy obiektów dla niektórych użytkowników. Czy można zezwolić i cofnąć eksport klasy obiektów dla użytkowników?


Jest to możliwe, ale nie łatwe. należy napisać niestandardowy kod ArcObject, aby wyłączyć dowolne narzędzie lub polecenie, które eksportuje dane elementów. I oczywiście powinieneś zarządzać użytkownikami za pomocą niestandardowej aplikacji do zarządzania użytkownikami, aby ustawić ich uprawnienia (włącz/wyłącz eksport funkcji)


Obejrzyj wideo: How to create Enterprise Geodatabase in SQL Server and create map service in ArcGIS server?