Więcej

Model Builder ArcGis Iteruj plik i zmieniaj nazwy plików

Model Builder ArcGis Iteruj plik i zmieniaj nazwy plików


Chcę przejść przez folder i podfoldery, aby skopiować niektóre pliki w gdb. W tej chwili próbowałem to zrobić za pomocą pliku iteratora i narzędzia Kopiuj. Problem polega na tym, że wszystkie pliki mają tę samą nazwę, wtedy musiałbym zmienić nazwy i nadać im jedyną nazwę przed skopiowaniem ich do gdb.

Nie jestem pewien, jak mogę automatycznie zmienić ich nazwy, jakakolwiek rada?


Konstruktor modeli ma dwie wbudowane zmienne systemowe, których można używać z podstawianiem zmiennych w wierszu, aby automatycznie zmieniać nazwy plików i nadawać im unikalne nazwy.

Z dokumentacji ESRI dotyczącej przykładów podstawiania zmiennych w wierszu za pomocą zmiennych systemowych ModelBuilder:

Korzystanie ze zmiennej systemowej %i% z wbudowanym podstawianiem zmiennych

Korzystanie ze zmiennej systemowej %n% z wbudowanym podstawianiem zmiennych

Jeśli używasz klas elementów iteracyjnych, możesz połączyć zmienną Nazwa ze zmienną systemową w parametrze wyjściowym niektórych narzędzi:

C:ścieżkado	wój.gdb\%Nazwa%_%n%

Obejrzyj wideo: ArcGIS Model Builder. Unidad V - Iteradores Field Value